Årsmøtet ble avholdt i lokalene til PH Madison i Storgt. 5 i Larvik