Årsmøtet ble avholdt på Scandic Hotell, St. Olavsplass i Oslo 

den 25. mars 2018 kl 13.00 

Det var 15 stemmeberettigede

Årsmeldingen ligger lagret sammen med protokollen