Årsmøte ble avholdt på Thor Heyerdahls vg skole i Larvik den  12.mars 2017

Det var 15 stemmeberettigede tilstede.

Årsberetningen for 2016 er laget som en del av protokollen.