Årsmøtet ble avholdt søndag 13..mars 2016 kl 13.00 på Calrion Hotell i Stavanger.  Det var 21 stemmeberettigede tilsted og 4 medlemmer uten stemmerett.