Ekstraordinært årsmøte i Håndballens Venner 2012 vedtok å gå inn med kr 125 000,- til Asbjørn Henriksens Fond, dette er forløpig et engangsbeløp.
Stipendmidlene fra fondet skal gi talentfulle håndballspillere, trenere, ledere og dommere en mulighet for å videreutvikle sine interesser innenfor håndball.

Stipendet deles ikke ut som kontante midler, men skal brukes til utviklingsaktiviteter for den enkelte.

Les mer på Håndballforbundets sider

Disse er tildelt stipendet

Runar Øvrebø mottok i 2011 Asbjørn Henriksens Fond2011 – Runar Øvrebø – Stord

Runar Øvrebø har i de siste 20 årene engasjert seg som trener, oppmann og tillitsvalgt i ungdomsavdelingen til Stord Håndball. Han er også pådriver for de årlige og svært populære HAFO-turneringene som arrangeres for barne- og ungdomsskoler på Stord. I HAFO-turneringene spilles det en omgang fotball og en omgang håndball, og turneringene har vært starten for mang en håndballspiller på Stord. Runar er også en av dem som i en årrekke har lagt ned stor innsats i Handballfestivalen på Stord, og kan snart markere 20-års jubileum for innsatsen.

Svein Arne Myklebust mottok i 2010 Asbjørn Henriksens Fond2010 – Svein Arne Myklebust – IL Bjørnar

Svein Arve Myklebust har vært en viktig del av driften i Bjørnar IL i mange tiår. Han var spiller og aldersbestemt trener i klubben fra midten av 60-tallet, den gang idrettslaget Bjørnar var et ungt og lite idrettslag i Arna kommune. Trenergjerningen fortsatte han med utover 1970 og -80 tallet, og han har vært en aktiv medspiller under hele veksten og utviklingen i klubben fram til dags dato. Svein Arne har også vært leder av håndballgruppen i en periode på 80-tallet. Allikevel er det som aller flest forbinder med prisvinneren, hans enorme arbeid og engasjement i forbindelse med turneringen «Vårspretten». Alle vet hvem Vårspretten-generalen er og Svein Arne har vært ansvarlig for turneringen i de siste 34 år.

Sponsorer