Årsmøte i Håndballens Venner 20.03.2022

 In Ukategorisert

Årsmøte i Håndballens Venner avholdes søndag 20.mars 2022 kl.15.00 Sted: Storgata 5, 3256 Larvik

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være Håndballens Venner i hende innen 2 uker før årsmøtet. Send inn på epost til: aasevm@gmail.com

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter blir tilgjengelig på Håndballens Venners hjemmeside, www.handballensvenner-norge.no, og sendt på e-post til medlemmene senest en uke før årsmøte.

Viser for øvrig til våre vedtekter som du finner på vår hjemmeside:

http://handballensvenner-norge.no/vedtekter/

Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2021 har tale-, forslags- og stemmerett.
Nyere medlemmer har tale- forslagsrett, men ikke stemmerett på årsmøtet.

Velkommen!


Saksliste for årsmøtet:

  1. Åpning.
  2. Godkjenne fremmøtte representanter.
  3. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
  4. Valg av dirigent, sekretær, 2 representanter til å underskrive protokollen og 2 representanter til tellekorps.
  5. Årsberetning.
  6. Regnskap og revisjonsberetning.
  7. Innkomne forslag.
  8. Vedtektsendringer.
  9. Budsjett.
  10. Valg.

Leave a Comment